Be able to

 

Konstrukcja be able to zastępuje czasowniki can i could w sytuacjach, w których konieczne jest użycie bezokolicznika, formy z końcówką -ing oraz w czasach innych niż Present Simple i Past Simple.

 

I can go today.

ale:

Will you be able to go tomorrow? (czas Future Simple)

 

You can speak English.

You should be able to speak English after 3 years of learning. (bezokolicznik po innym czasowniku modalnym)

 

She could swim when she was 7.

She has never been able to learn to swim. (czas Present Perfect)

 

Every person in our company can speak a foreign language.

Being able to speak a foreign language is essential when you apply for a job in our company(konstrukcja z końcówką -ing)