Czas Past Perfect Continuous

 

STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCH

 

had been + czasownik z końcówką -ing

 

Zdania twierdzące w czasie Past Perfect Continuous składają się z czasownika had been oraz czasownika właściwego z końcówką -ing:

 

The ground was wet. It had been raining.

I'd been watching TV for almost an hour when she arrived.

 

 

PYTANIA I PRZECZENIA

 

Pytania w czasie Past Perfect Continuous tworzymy stosując szyk przestawny:

 

 had been travelling a lot. Had you been travelling a lot?

 He had been runningHad he been running?

 

 

Przeczenia tworzymy przez dodanie partykuły not do czasownika had:

 

I'd been watching TV all day. I hadn't been watching TV all day.

It had been raining. It hadn't been raining.

 

 

ZASTOSOWANIE

 

Czas Past Perfect Continuous służy do wyrażania czynności, które trwały do jakiejś chwili w przeszłości. Jest on analogiczny do czasu Present Perfect Continuous.

Porównaj:

 

Present Perfect Cont.     Macy is very tired. She has been cleaning her house since the morning.

 

Past Perfect Cont.             Macy was very tired. She had been cleaning her house since the morning.

 

 

 

OKOLICZNIKI CZASU

 

Ponieważ czas Past Perfect Continuous wskazuje często na czas trwania jakiejś czynności, pojawiają się w nim zwykle okoliczniki czasu zawierające przyimek since lub for:

 

for some time/10 years/half an hour...

since 1960/Monday/January