Czas Future Continuous

 

 

STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCH

 

Zdania twierdzące w czasie Future Continuous tworzymy według następującego wzoru:

 

will be + czasownik z końcówką -ing

 

Czasownik w czasie Future Continuous składa się z czasownika posiłkowego to be w formie przyszłej oraz czasownika właściwego z końcówką -ing. Forma przyszła czasownika posiłkowego to be jest jednakowa dla wszystkich osób i jest nią will be.

 

This time next week I'll be travelling around Europe.

They'll be building a new road here next month.

 

 

PYTANIA I PRZECZENIA

 

Pytania w czasie Future Continuous tworzymy stosując szyk przestawny, czyli odwrócenie kolejności wyrazów w zdaniu.

 

1         2           3                                 

Sue will be giving a lecture on human rights next Friday at 9.00.

 

  2      1        3

Will Sue be giving a lecture on human rights next Friday at 9.00.

 

1   2      3                                                2     1       3

I'll be staying at my aunt's.            Will you be staying at your aunt's?

 

 

Przeczenia tworzymy przez dodanie partykuły not do odmienionego przez osoby czasownika to be. W mowie potocznej zamiast pełnej formy stosujemy skrót:

 

will + not = won't

 

Karen won't be staying there long.

We won't be taking any exams nest week.

 

 

ZASTOSOWANIE

 

Czas Future Continuous służy do:

 

·       opisywania czynności, które w danym momencie przyszłości będą się działy lub trwały:

 

 

At ten tomorrow morning I'll be sitting on the train to London.

This time next year we'll be living in our own house.

 

·       pytania o plany, zwłaszcza, jeśli chcemy prosić o przysługę:

 

Will you be using your car tonight? I'd like to borrow it, if you don't mind.

 

 

OKOLICZNIKI CZASU

 

 

Okoliczniki czasu najczęściej spotykane w czasie Future Continuous:

 

this time next week/month... – o tej porze w przyszłym tygodniu/miesiącu...

 

oraz bardziej lub mniej dokładne daty z przyszłości:

 

on Friday at 12.00

tomorrow morning

tomorrow