Bezokolicznik i gerund

 

Pewne czasowniki wymagają użycia bezokolicznika, po innych użyjemy formy z końcówką -ing. Istnieje także pewna grupa czasowników, po których mogą stanąć obie te formy.

 

 

LIKE, LOVE, HATE, START, PREFER

 

Po powyższych czasownikach można użyć czasownika zarówno w bezokoliczniku, jak i w formie z -ing.

 

I like walking in the mountains.                                  Lub         I like to walk in the mountains.

She loves watching TV.                                    Lub         She loves to watch TV.

hate washing up.                                              Lub         I hate to wash up.

It started raining.                                               Lub         It started to rain.

prefer being alone.                                          lub          I prefer to be alone.

 

ALE

 

w konstrukcjach would like, would love, would hate i would prefer konieczne jest użycie czasownika w bezokoliczniku:

 

would like to invite him for dinner some day.

We'd love to come, but I'm afraid it's impossible.

I'd hate to be poor.

He'd prefer to go by plane.

 

 

 

PERMIT, ALLOW, ADVISE, RECOMMEND

 

Czasowniki permitallowadvise i recommend dopuszczają użycie czasownika w bezokoliczniku lub formy z końcówka -ing, ale konstrukcja zdania jest wówczas nieco inna.

 

Użycie bezokolicznika wymaga określenia dopełnienia:

 

Do they permit you to smoke in this building?

They didn't allow anybody to enter the building.

She advised me to ask for a raise.

Would you recommend anybody to use this equipment?

 

Czasownik w formie -ing stosujemy natomiast bez dopełnienia:

 

Do they permit smoking in this building?

They didn't allow entering the building.

She advised asking for a raise.

Would you recommend using this equipment?

 

 

REMEMBER, FORGET, REGRET

 

Czasowniki rememberforget i regret użyjemy z formą -ing jeżeli odnoszą się one do przeszłości. Jeśli dotyczą teraźniejszości lub przyszłości, konieczne jest użycie bezokolicznika.

Porównaj:

 

remember buying a box of matches, but I can't find it anywhere. (pamiętam, ze kupiłem – w przeszłości)

Please remember to buy a box of matches, will you? (pamiętaj, żeby kupić – teraz lub za chwilę)

 

I'll never forget meeting Hugh Grant in London. (nie zapomnę jak spotkałem – w przeszłości)

Don't forget to meet Anna. She'll be waiting for you(nie zapomnij – w przyszłości)

 

regret telling him about my problems. (żałuję, że mu powiedziałem – kiedyś, w przeszłości)

I regret to tell you that your offer has been rejected. (jest mi przykro powiedzieć – w tej chwili)

 

 

STOP

 

Czasownik stop użyty z formą -ing oznacza zakończenie jakiejś czynności. Natomiast w połączeniu z bezokolicznikiem oznacza zatrzymanie się, by jakąś czynność wykonać.

Porównaj:

 

She stopped smoking two years ago. Przestała palić 2 lata temu.

She stopped to smoke and then went on. Przystanęła, by zapalić, a potem poszła dalej.

 

 

USED

 

Czasownik be used to doing oznacza przyzwyczajenie:

 

I'm used to working late at night. Jestem przyzwyczajony do pracy nocą.

He's used to living alone. On jest przyzwyczajony do mieszkania samemu.

 

Czasownik used to do dotyczy przeszłości i opisuje czynności, które kiedyś były regularnie wykonywane, ale teraz już nie są:

 

used to work for this company. Kiedyś pracowałem dla tej firmy.

He used to live aloneKiedyś mieszkał sam.