Zdania warunkowe mieszane

 

Istnieją trzy główne typy zdań warunkowych opisane w osobnych artykułach. Każdy z nich dotyczy konkretnego czasu (przeszłość, teraźniejszość lub przyszłość) oraz wyraża różny stopień prawdopodobieństwa.

 

Możliwe jest także „zmieszanie” ze sobą dwóch zdań należących do różnych typów zdań warunkowych. W efekcie otrzymuje się tzw. zdanie warunkowe mieszane.

 

Oto dwie możliwości:

 

·       warunek z przeszłości, efekt w teraźniejszości.

 

WARUNEK W PRZESZŁOŚCI

(ZDANIE WARUNKOWE III TYPU)

EFEKT W TERAŹNIEJSZOŚCI

(ZDANIE WARUNKOWE II TYPU)

If + Past Perfect

would + czasownik

If you had worked harder at school,

If you hadn’t eaten so much,

If he had taken that plane to Indonesia,

you would have a better job now.

you would be slimmer.

he would be dead now.

 

Powyższe przykłady ilustrują sytuacje, w których, gdyby jakiś warunek został spełniony w przeszłości (np. większe przykładanie się do nauki w szkole albo lepsze nawyki żywieniowe), skutek byłby odczuwalny obecnie (w postaci lepszej pracy albo szczuplejszej sylwetki).

 

·       warunek spełniany nieustannie, efekt w przeszłości

 

WARUNEK CIĄGŁY

(ZDANIE WARUNKOWE II TYPU)

EFEKT W PRZESZŁOŚCI

(ZDANIE WARUNKOWE III TYPU)

If + Past Simple

would have + past participle

If I weren’t afraid of flying,

If he were smarter,

 

If they weren’t so stubborn,

I would have taken a plane.

he would have started his own company ten years ago.

they would have got married a long time ago.

 

Powyższe przykłady ilustrują sytuacje, w których czyjaś ciągła cecha stanowi warunek, który wpłynął na jakieś wydarzenie w przeszłości – np. czyjś permanentny strach przed lataniem spowodował, że ta osoba nie zdecydowała się na podróż samolotem albo przez swój uparty charakter para ludzi nie wzięła dotąd ślubu, chociaż dawno mogła to zrobić.