Other i another

 

OTHER/ANOTHER

 

Zarówno other, jak i another znaczą inny, drugi, dodatkowy, jednak ich użycie jest nieco inne”

 

Other jest stosowane ze wszystkimi rzeczownikami niepoliczalnymi oraz policzalnymi w liczbie mnogiej:

 

We have other ideas we could try.

Is there any other water I could drink?

 

Another jest stawiane wyłącznie przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej:

 

Would you like another cup of coffee?

 

 

EACH OTHER/ONE ANOTHER

 

 

Kiedy chcemy użyć zaimka się w znaczeniu siebie nawzajem konieczne jest zastosowanie formy each other lub one another.

Porównaj:

 

They looked at themselves in the mirror. (każdy patrzył na siebie samego)

They looked at each other/one another(patrzyli na siebie – jeden na drugiego)

 

A oto inne przykłady z użyciem tej konstrukcji:

 

We've known each other/one another for 10 years.

They hate each other/one another.

Tom and Luke gave each other/one another presents at Christmas.