Zaimki zwrotne

 

 

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

myself

ourselves

yourself

yourselves

herself

himself

itself

 

themselves

 

 

W języku polskim zaimek zwrotny się jest taki sam dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej. W angielskim dla każdej osoby przybiera on odrębną formę.

 

Jego użycie także różni się znacznie pomiędzy tymi dwoma językami, ponieważ w angielskim zaimki zwrotne występują dużo rzadziej.

Oto sytuacje, w jakich użyjemy zaimków zwrotnych:

 

1. Z niektórymi czasownikami, np.:

 

cut oneself – skaleczyć się

enjoy oneself – dobrze się bawić

help oneself – poczęstować się

kill oneself – zabić się

 

 

cut myself while making dinner.

Did you enjoy yourselves at the party?

Please, help yourself to some more salad.

The girl was very unhappy and she tried to kill herself.

 

UWAGA! Po czasownikach washshavedressfeel nie stosujemy zaimka zwrotnego.

 

He was a bit sleepy, so he washedshaved and (gotdressed. He felt better almost immediately.

 

 

2. Po przyimkach, np.:

 

You don't believe in yourself, do you?

The boy talks to himself a lot.

We had the whole place to ourselves.

 

 

3. W znaczeniu: sam, bez niczyjej pomocy, np.:

 

Who helped you? - Nobody, I did it all myself.

We've built this house ourselves.

 

4. W znaczeniu: sam, sam w sobie, sam we własnej osobie, np.:

 

The hotel itself was quite good but the food was terrible.

The manager himself came to congratulate me.