Czas Present Perfect Continuous

 

STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCH

 

 

have/has + been + czasownik z końcówką -ing

 

Zdania twierdzące w czasie Present Perfect Continuous składają się z czasownika has been dla 3 os. lp i have been dla pozostałych osób liczby pojedynczej i mnogiej oraz czasownika właściwego z końcówką -ing:

 

I've been learning English for 2 years.

She's very tired. She has been working in the garden all day.

 

 

PYTANIA I PRZECZENIA

 

Pytania w czasie Present Perfect Continuous tworzymy stosując szyk przestawny:

 

have been travelling a lot. Have you been travelling a lot?

He has been runningHas he been running?

 

Przeczenia tworzymy przez dodanie partykuły not do czasownika have/has:

 

I've been watching TV all day. I haven't been watching TV all day.

It's been raining. It hasn't been raining.

 

 

ZASTOSOWANIE

 

Czas Present Perfect Continuous służy do:

 

·       opisywania czynności, które zaczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej – zwłaszcza wtedy, gdy nacisk kładziony jest na czas trwania czynności.

 

I've been living here for 10 years.

How long have you been working in this company?

 

·       wyrażenia czynności niedokonanych, które przed chwilą lub niedawno się skończyły lub ciągle jeszcze trwają, jeśli mają one wpływ na teraźniejszość:

 

Macy is very tired. She's been cleaning her house since the morning.

Why are you so dirty? - I've been repairing my car.

 

 

OKOLICZNIKI CZASU

 

Ponieważ czas Present Perfect Continuous wskazuje często na czas trwania jakiejś czynności, pojawiają się w nim zwykle okoliczniki czasu zawierające przyimek since lub for:

 

for a week/10 years/half an hour...

since she arrived/Monday/January