Liczba mnoga rzeczowników

 

Chociaż większość rzeczowników angielskich tworzy liczbę mnogą w sposób regularny, przez dodanie końcówki –s, istnieje pewna grupa wyjątków, o których warto pamiętać.

 

RZECZOWNIKI ZAKOŃCZONE NA F(E)

 

Kilkanaście rzeczowników zakończonych na -f lub – fe tworzy liczbę mnogą przez zamianę końcówki na –ves. Należą do nich:

 

calf – calves

elf – elves

leaf – leaves

loaf – loaves

half – halves

life – lives

self – selves

thief – thieves         

wife – wives

knife – knives           

wolf – wolves

shelf – shelves

 

 

RZECZOWNIKI NIEREGULARNE

 

Istnieją także rzeczowniki tworzące liczbę mnoga w sposób całkowicie nieregularnych. Oprócz oczywistych (np. man, tooth) należą do nich takżę:

 

mouse – mice

goose – geese

ox – oxen

 

LICZBA MNOGA TAKA SAMA JAK POJEDYNCZA

 

W przypadku pewnej grupy rzeczowników, liczba mnoga jest taka sama jak pojedyncza:

 

sheep – sheep 

fish – fish

aircraft – aircraft       

deer – deer

 

 

LICZBA POJEDYNCZA Z KOŃCÓWKĄ -S

 

Niektóre rzeczowniki wyglądają pozornie na liczbę mnogą, choć w rzeczywistości nią nie są:

 

billiards

mumps

darts

news

measles

dominoes

 

a także nazwy nauk: politics, maths, physics itp.

 

Należy pamiętać, że czasownik, który nastąpi po tego rodzaju rzeczownikach będzie w liczbie pojedynczej:

 

What's the news?

Maths is my favourite subject.

 

 

RZECZOWNIKI MAJĄCE TYLKO LICZBĘ MNOGĄ

 

Pewne rzeczowniki mają tylko liczbę mnogą i czasownik, który po nich nastąpi też wystąpi w liczbie mnogiej. Rzeczowniki te oznaczają zwykle coś podwójnego, mnogiego lub składającego się z dwu i więcej części:

 

clothes

glasses

stairs

jeans

trousers

knickers

scissors

 

Where are my trousers?

Are those your clothes?

 

 

RÓŻNE ZNACZENIA W LICZBIE POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

 

 

Niektóre czasowniki mają różne znaczenie w liczbie pojedynczej i mnogiej, np:

 

damage – szkoda                                 damages – odszkodowanie

saving – oszczędzanie                       savings – oszczędności

earning – zarabianie                         earnings – zarobki