Mowa zależna

 

NASTĘPSTWO CZASÓW

 

Mowa zależna to relacjonowanie tego, co ktoś powiedział w przeszłości – zarówno dawno temu, jak i przed chwilą.

W języku angielskim relacjonowanie czyichś wypowiedzi wymaga zmiany czasu gramatycznego (patrz tabela).

 

 Czyjaś wypowiedź

Mowa zależna

Simple Present →

'I don't speak Spanish,' said the girl.

Simple Past

The girl said (that) she didn't speak Spanish.

Present Continuous →

'It's raining,' she said.

Past Continuous

She said (that) it was raining.

Simple Past 

'I met him earlier,' said Ann.

Past Perfect

Ann said (that) she had met him earlier.

Present Perfect 

'I've never been to America,' said Julia.

Past Perfect

Julia said (that) she had never been to America.

Future (will) →

'I'll help you,' offered Sue.

would

Sue offered (that) they would help me.

can 

'I can't open this tin,' complained Mary.

 

could

Mary complained (that) she couldn't open that tin.

 

 

ZAIMKI ORAZ OKOLICZNIKI CZASU I MIEJSCA

 

Przy relacjonowaniu czyjejś wypowiedzi należy także pamiętać o zmianie zaimków oraz okoliczników czasu i miejsca.

Porównaj:

 

'I'll take you to a restaurant tomorrow,' said Mike. → Mike said that he would take me to a restaurant the next day.

 

'It's nice here,' said Derek. → Derek said (that) it was nice there.

 

Oto najczęstsze zmiany okoliczników czasu w mowie zależnej:

 

now → then

today → that day

yesterday → the day before

tomorrow → the next day

this week/month → that week/month

last week/month → the week/month before

next week/month → the following week/month