Czas Present Continuous – dodatkowe zastosowanie

 

Oprócz opisywania czynności, które mają miejsce w momencie mówienia/pisania, czas Present Continuous służy również do wyrażania:

 

  • czynności, które odbywają się teraz, przy czym słowo „teraz” ma szersze znaczenie, np:

 

I'm looking for a new flat.

They're building a little house in the countryside.

 

  • czynności jednorazowych, w odróżnieniu od czynności regularnych, powtarzających się:

 

I usually play golf on Friday but this week I'm skipping my round.

Jeremy lives in London but this month he's staying at his parents' in Devon.

 

  • wszelkich zmian:

 

The situation is getting much better.

The number of the unemployed in our region is increasing.

 

  • czynności przyszłych, zaplanowanych i ustalonych, zwykle dotyczących niedalekiej przyszłości:

 

We're leaving tomorrow morning.

I'm having an appointment with Mr Eddison tonight.