Czas Present Simple – rozszerzenie

 

Oprócz zasad użycia wymienionych w artykule na poziomie A1/A2, czas Present Simple jest także stosowany do wyrażania:

 

  • rozkładów i programów:

 

What time does the concert start?

My train leaves at 5.18.

 

  • emocji i uczuć przy pomocy czasowników, których nie stosujemy w czasie Present Continuous:

 

love you.

hate maths.

Do you know this man?

 

Czasowniki oznaczające stan, a nie czynność, nieużywane zwykle w czasach typu continuous, to m.in.:

 

love                         hate                         dislike                    love                         understand                          know

need                       want                        belong