Czasy przyszłe – podsumowanie

CZAS

UŻYCIE

PRZYKŁAD

Future Simple

decyzja podjęta w chwili mówienia

All right. So I'll leave in the morning instead of taking the afternoon train.

Dobrze. A więc wyjadę rano, a nie popołudniowym pociągiem.

 

przewidywanie przyszłości

I guess Andy will leave tomorrow.

Wydaje mi się, że Andy wyjedzie rano.

 

wyrażanie, prośby, zgody, propozycji

Will you go with me?

Pojedziesz ze mną?

Future Continuous

opis czynności, które będą się działy w danym momencie przyszłości

At 12.00 tomorrow I'll be sitting on the train to London.

Jutro o 12.00 będę w pociągu do Londynu.

Future Perfect

opis tego, co zostanie zrobione do danego momentu przyszłości

I'll have travelled 400 km by the noon.

Do południa przejadę 400 km.

Future Perfect Continuous

mówienie o tym, co do danego momentu w przyszłości będzie trwało już jakiś czas:

I'll have been travelling for almost 5 hours by the noon.

W południe będę w podróży od prawie 5 godzin.

konstrukcja

be going to

wyrażanie zamiarów

I'm going to take a taxi to get home.

Zamierzam pojechać do domu taksówką.

 

opis tego, co się za chwilę bezspornie wydarzy

Hurry up, or you're going to miss your train.

Pospiesz się, albo się spóźnisz na pociąg.

Present Continuous

opis ustalonych, zaplanowanych czynności, dotyczących najbliższej przyszłości

I'm leaving tomorrow in the morning.

Wyjeżdżam jutro rano.

Present Simple

odjazdy, przyjazdy, godziny otwarcia i wszelkie inne rozkłady

My train leaves at 7.20.

Mój pociąg odjeżdża o 7.20.