Mowa zależna – brak następstwa czasów

 

 

Pewne sytuacje i konstrukcje gramatyczne nie podlegają następstwu czasów. Oto one:

 

·       Relacjonowanie tego, co ktoś właśnie mówi, np. powtarzając osobie stojącej obok to, co ktoś mówi nam po drugiej stronie słuchawki:

 

'I'll come tomorrow, ' – He says he'll come tomorrow.

 

 Relacjonowanie wypowiedzi, które stwierdzają nadal obowiązującą prawdę:

 

'I live in Paris,' said Ann.

Ann said (that) she lives in Paris(jeśli nadal tam mieszka)

 

 

·       II i III typ zdań warunkowych

 

'If I were you, I would tell her,' said Ben.

Ben said (that) if he was me, he would tell her.

 

'If I had known about her illness, I wouldn't have asked such stupid questions,' said Patrick.

Patrick said (that) if he had known about her illness, he wouldn't have asked such stupid questions.

 

·       Następujące czasowniki modalne:

 

COULD

'I could do with a cup of tea,' said Rebecca.

Rebecca said (that) she could do with a cup of tea.

 

SHOULD

'You should stop smoking,' said William.

William said (that) I should stop smoking.

 

OUGHT TO

'We ought to leave at once,' said Meg.

Meg said (that) they ought to leave at once.

 

MIGHT

'He might be late,' observed Susan.

Susan observed that he might be late.

 

·       Czas Past Perfect

 

'I had been ill,' said Paul.

Paul said (that) he had been ill.