Przedimek nieokreślony a/an – rozszerzenie

 

Oprócz zasad stosowania przedimka nieokreślonego, zawartych w części A1/A2, przedimek a/an stosujemy także w następujących sytuacjach:

 

POSIŁKI

 

Jeśli nazwa posiłku poprzedzona jest opisem przymiotnikowym, wtedy konieczne jest użycie przedimka a/an:

 

It was a delicious lunch.

ALE:

I had lunch with Peter.

 

 

WYRAŻENIA OKREŚLAJĄCE ILOŚĆ, WARTOŚĆ, CZĘSTOTLIWOŚĆ

 

Przedimka a/an użyjemy wyrażeniach, które określają ilość, wartość (np. cenową) oraz częstotliwość:

 

ilość:

a great deal of

a lot of

a couple of

half a (kilo)

 

wartość:

$10 a kilo

£50 a packet

 

częstotliwość:

twice a month

once a week

 

OGÓLNE STWIERDZENIA

 

Przedimek a/an służy także do wyrażania ogólnych opinii lub prawd na temat jakiejś rzeczy:

 

A giraffe is a very tall animal. (żyrafa – ogólnie)

A mobile phone is a very useful device. (ogólnie – telefon komórkowy)

 

W tym kontekście możliwe jest jednak również użycie przedimka określonego the:

 

The giraffe is a very tall animal.

The mobile phone is a very useful device.

 

A także zastąpienie rzeczownika w liczbie pojedynczej, liczbą mnogą:

 

Giraffes are very tall animals.

Mobile phones are very useful devices.