Przedimek określony the – rozszerzenie

 

Oprócz podstawowych zasad stosowania przedimka the, które znajdziesz w stosownym artykule na poziomie A1/A2, przedimek ten jest stosowany także w następujących okolicznościach:

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS

 

Jeśli po rzeczowniku znajduje się opis precyzujący, o jaką osobę, rzecz lub pojęcie chodzi, wówczas użyjemy przedimka określonego the:

 

I met there the guy who used to be Ann's boyfriend.

I found the book I had been looking for.

 

 

THE + PRZYMIOTNIK

 

Przedimek the użyty przed przymiotnikiem oznacza grupę ludzi, np:

 

the rich – bogaci

the poor – biedni

the unemployed – bezrobotni

the old – starzy ludzie

the homeless – bezdomni

the disabled - niepełnosprawni

 

 

MUZEA, HOTELE, RESTAURACJE, GAZETY

 

Muzea, hotele, restauracje, puby, tytuły gazet wymagają zwykle użycia przedimka the:

 

the British Museum

the Hilton Hotel

the Wisconsin Restaurant

the White Lion (pub)

the Financial Times

 

ale:

Przed nazwami, które pochodzą od nazwiska założyciela/właściciela nie stawiamy przedimka the:

 

Mc Donald's

Harrods

Alice's Restaurant

 

 

NAZWISKA

 

Chociaż przed nazwiskami nie stawiamy zwykle przedimków wyjątek stanowią nazwiska w liczbie mnogiej, oznaczające rodzinę:

 

The Fosters have moved away from the town. (The Fosters = rodzina Fosterów)

The Adams and the Simpsons are the world's favourite families.

 

 

POSIŁKI

 

Jeśli mamy na myśli konkretny posiłek, wówczas użyjemy przedimka określonego the:

 

The lunch I ate with Nina consisted of roast chicken and a delicious salad.

 

W innych sytuacjach nazwy posiłków występują w zdaniach zwykle bez przedimków:

 

What did you have for lunch yesterday?