Przymiotniki zakończone na –ed i –ing

 

W języku angielskim istnieje spora grupa par przymiotników zakończonych na -ing i -ed, pochodzących pochodzą od tego samego czasownika:

 

excite – exciting – exciting

amuse – amusing – amused

 

Przymiotniki zakończone na -ing opisują cechę kogoś lub czegoś:

 

exciting – eksytujący

amusing – zabawny

 

Przymiotniki zakończone na -ed opisują stan, w jakim ktoś lub coś się znajduje:

 

excited – podekscytowany

amused – rozbawiony

 

 

Porównajmy:

 

PRZYMIOTNIK ZAKOŃCZONY NA -ING

PRZYMIOTNIK ZAKOŃCZONY NA -ED

interesting – interesujący

Maths is a very interesting subject.

interested – zainteresowany

I'm interested in maths.

surprising – zaskakujący, zadziwiający

His answer was quite surprising.

surprised – zaskoczony, zdziwiony

I was quite surprised by his answer.

boring – nudny

My job's quite boring.

bored – znudzony

I'm quite bored with my job.

satisfying – satysfakcjonujący

I feel I should leave my profession and find a new and more satisfying career.

satisfied – usatysfakcjonowany

I feel I should leave my profession because I'm not satisfied with my career.

shocking – szokujący

It was shocking news for me.

shocked – zszokowany

I was shocked by the news.