Stopniowanie nieregularne przymiotników – rozszerzenie

 

Oto kolejne przymiotniki stopniowane w sposób nieregularny:

 

far – farther/further (the) farthest/furthest

old – older/elder (the) oldest/eldest

 

FARTHER I FURTHER

 

W brytyjskim angielskim farther/farthest further/furthest mogą być użyte wymiennie w znaczeniu odległości:

 

Can you see the farther/further house?

 

Amerykański angielski dopuszcza jedynie użycie farther/farthest w takim znaczeniu.

 

Further/furthest używane jest ponadto w znaczeniu przenośnym (znaczy „dalszy”, „dodatkowy”, „jeszcze jakiś”):

 

Let me know if you have any further problems with that printer.

 

 

OLDER I ELDER

 

Przymiotnik old w większości przypadków stopniowany jest w sposób regularny – przez dodanie końcówki -er w stopniu wyższym i -est w najwyższym.

 

Susie's older than me.

 

Jeśli jednak porównujemy wiek członków rodziny, użyjemy formy nieregularnej elder/eldest:

 

Susie's my elder sister.

 

Elder i eldest mogą być użyte tylko PRZED rzeczownikiem:

 

Mike's her eldest son.

 

Jeśli bezpośrednio po przymiotniku nie stoi rzeczownik, konieczne jest użycie formy regularnej (nawet jeśli mowa o rodzinie):

 

Mike's the oldest of her sons.