Stopniowanie nieregularne przysłówków – rozszerzenie

 

 

Poniższe przysłówki stopniowane są w sposób nieregularny:

 

far – farther/further (the) farthest/furthest

little – lest (the) least

 

 

FARTHER I FURTHER

 

W brytyjskim angielskim  farther/farthest further/furthest  mogą być użyte wymiennie w znaczeniu odległości:

 

It was farther/further than we thought.

 

Amerykański angielski dopuszcza jedynie użycie farther/farthest w takim znaczeniu:

 

I can't see farther than a metre without my glasses.

 

Further/furthest używane jest ponadto w znaczeniu przenośnym :

 

Dad didn't allow us to go into the attic, but Mum went even further and forbid us to enter the whole building.

 

 

LESS I LEAST

 

There are less students in our school now than there used to be in the previous years.

Who was the least intelligent American President?