Wyrażanie przyszłości – rozszerzenie

 

FUTURE SIMPLE

 

Czas Future Simple służy także do wyrażania:

 

·       propozycji lub oferty zrobienia czegoś:

 

'It's so cold in here.'    'I'll turn the heater on.'

  

·       obietnic:

 

won't tell anyone.

I'll fetch you from the airport.

 

·       zgody lub odmowy:

 

I'm sorry. won't be able to come to your party.

Ok, I'll help you.

 

·       próśb:

 

Will you help me, please?

 

·       przewidywań przyszłości:

 

To użycie czasu Future Simple spotykamy np. w prognozach pogody:

 

It will be cloudy in most parts of Britain.

There will be snow tomorrow.

 

Charakterystyczne dla tego czasu są także zdania, w których występują czasowniki typu think, guess, believe, expect, be sure itp:

 

think you'll pass your exam.

guess she'll be happy to hear that.

I'm sure they'll win the match.

 

 

KONSTRUKCJA BE GOING TO

 

Oprócz opisywania zamiarów, konstrukcja be going to jest także stosowana do mówienia o tym, co z dużym prawdopodobieństwem wydarzy się za chwilę:

 

Look at the sky. It's going to rain.

I feel terrible. I'm going to be sick.

There's a child on the top of those stairs! He's going to fall down!