Brak przedimka w zdaniu

 

Chociaż większość rzeczowników w języku angielskim wymaga zastosowania przedimka nieokreślonego a/an lub określonego the, istnieją pewne sytuacje, w których nie użyjemy żadnego przedimka. Oto one:

 

1. IMIONA I NAZWISKA

 

Przed imionami i nazwiskami nie stawiamy przedimka:

 

Fred Lincoln is my cousin.

I met Brian in Paris.

 

 

2. NAZWY POSIŁKÓW

 

Przed nazwami posiłków nie stawiamy zwykle żadnego przedimka:

 

We have dinner at 5 o'clock.

Breakfast is the first meal of the day.

 

 

 3. DNI, MIESIĄCE, GODZINY

 

Przed nazwami dni tygodnia oraz miesięcy nie stawiamy przedimka:

 

I was born in August.

We're leaving on Tuesday.

 

 

Przedimka nie stosujemy także przy podawaniu czasu (godziny):

 

It's seven o'clock.

Let's meet at half past three.

 

Wyjątkiem jest wyrażenie a quarter:

 

a quarter past five

 

 

4. PORY DNIA

 

Niektóre nazwy pór dnia występują w zdaniu bez przedimka, inne wymagają użycia the:

 

BEZ PRZEDIMKA

THE

at night – w nocy

at midnight – o północy

at midday – w południe

in the morning/afternoon/evening – rano, po południu, wieczorem

 

Jeśli jednak przed nazwą pory dnia stanie określenie typu last, this, next, przedimka nie użyjemy:

 

We met this morning.

 

 

 

5. NAZWY ULIC, LOTNISK, DWORCÓW KOLEJOWYCH I SKLEPÓW

 

Większość wymienionych w tytule nazw nie wymaga użycia przedimka, choć i od tej reguły mogą zdarzyć się wyjątki:

 

I live in Glasgow Street.

We bought a house near Gatwick airport.

Sue met Mark at Victoria Station.

Did you buy it at Harrods?            

 

 

6. DYSCYPLINY SPORTOWE

 

Przed nazwami dyscyplin sportowych nie stawiamy przedimka:

 

I'm good at golf.

My father used to play football a lot.

We spend two hours a week doing aerobics.

 

 

7. NAZWY NAUK I PROFESJI

 

Przedimka nie stawiamy także przed nazwami nauk i profesji:

 

My sister has made a career in medicine.

Do you like physics?

 

 

8. ŚRODKI TRANSPORTU

 

Jeśli mówimy o poruszaniu się jakimś środkiem lokomocji, użyjemy wyrażenia bez przedimka. Powiemy:

 

to go by car/train/tram/plane/bus 

 

I usually go to work by bus.

 

 

9. NAZWY ŚWIĄT

 

Przed nazwami świąt zwykle nie stawiamy przedimków:

 

We had a parade in our town to commemorate Veteran's Day.

I spent Christmas with my parents.

In Christian countries Easter is a religious holiday.