Some i any

 

Some i any używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi:

 

some sugar

any water

some petrol

 

oraz policzalnymi w liczbie mnogiej:

 

any girls

some books

any cars

 

SOME

 

Some, a także wszystkie pokrewne słowa, czyli somebodysomeone i something stosujemy w następujących sytuacjach:

 

1. W zdaniach twierdzących:

 

She bought some food.

I need some money.

There's someone at the door.

 

2. W propozycjach:

 

Would you like some coffee?

 

 

3. W pytaniach, na które spodziewamy się twierdzącej odpowiedzi:

 

Could you give me some information about the town?

Are you waiting for something?

 

 

ANY

 

Any, a także anybodyanyone i anything, stosujemy w:

 

1. Przeczeniach:

 

We don't have any potatoes left.

She didn't take any money.

 

2. Zdaniach, które przeczeniami nie są, ale mają takie znaczenie:

 

I know hardly anyone here. = I know almost nobody.

I left without saying anything. = I left and I didn't say anything.

 

 

3. Pytaniach:

 

Did you hear anything suspicious?

Were there any men at the conference?

 

 

4. W znaczeniu jakikolwiek:

Rzeczownik może być wówczas w liczbie pojedynczej.

 

You can take any book you want.

Could you give me something to drink? What would you like? Anything. Water, for example.