Zdania warunkowe I typu

 

FORMA

 

Zdania warunkowe I typu mają następującą konstrukcję:

 

if + czas Simple Present + will/won't

 

To znaczy, że część zdania z if zawiera czasownik w czasie teraźniejszym Present Simple, natomiast czasownik w drugiej części zdania użyty jest w czasie przyszłym z will/won't.

Jest to bardzo ważna zasada, ponieważ w języku polskim obie części zdania występują w czasie przyszłym. Porównaj:

 

IF + CZAS SIMPLE PERESENT          WILL/WON'T

 

If the weather is fine                                          we'll have a picnic

Jeśli będzie ładna pogoda,                              zrobimy piknik.

 

If she doesn't arrive soon                                We'll miss the train.     

Jeśli ona wkrótce nie przyjdzie,                   spóźnimy się na pociąg

 

If it rains                                                                    I'll take a taxi.                     

Jeżeli będzie padać,                                            wezmę taksówkę.

 

 

Oczywiście kolejność może być odwrotna, tzn. zdanie może zaczynać się od części z will/won't:

 

We'll miss the train if she doesn't arrive soon.

I won’t tell her if I see her.

 

 

ZASTOSOWANIE

 

Zdania warunkowe typu I odnoszą się do przyszłości i wskazują na wystąpienia prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia, o ile spełniony zostanie pewien warunek.

 

WARUNEK                                               PRAWDOPODOBNY SKUTEK

 

If it rains                                                                      I'll stay home.

If you don't know English                                                you won't be able to get a decent job.

If you help me with all the housework                    I'll cook a delicious dinner for you.