Czas Past Simple

 

STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCH

 

 

Większość czasowników angielskich to czasowniki regularne; aby utworzyć czas Past Simple, wystarczy dodać do nich końcówkę -ed:

 

I opened the door and looked inside.

Megan answered all my questions.

They learned English in Canada.

 

Dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej forma czasownika jest taka sama.

 

 

Pozostałe czasowniki – których jest zdecydowanie mniej – to czasowniki nieregularne. Ich formę czasu przeszłego – tzw. drugą formę czasownika – należy zapamiętać.

 

go – went             We went to Budapest for the weekend.

see – saw               saw this film last year.

do – did                 Mark did his homework yesterday.

 

 

PYTANIA I PRZECZENIA

 

Pytania i przeczenia tworzymy za pomocą operatora did. Operator ten jest taki sam dla wszystkich osób. W przeczeniach najczęściej pojawia się forma skrócona:

 

did + not = didn't

 

lived in Gniezno.

I didn't live in Gniezno.  

Did you live in Gniezno?

 

Ann bought a new car.

Ann didn't buy a new car.

Did Ann buy a new car?

 

Po użyciu operatora did, czasownik występuje w formie podstawowej, a nie w formie czasu przeszłego:

 

He knew how to do it.      He didn't know how to do it.

   ↑__________________________↑

 

Uwaga! Czasownik to be tworzy pytania i przeczenia bez operatora i jako jedyny posiada dwie formy przeszłe:

 

I/he/she/it was

we/you/they were

 

She was afraid.

She wasn't afraid.

Was she afraid?

 

ZASTOSOWANIE

 

Czas Past Simple służy do wyrażania czynności przeszłych zakończonych, zwłaszcza jeśli:

·       podany jest czas, w którym czynność miała miejsce

·       czas w domyśle jest znany

·       gdy pytamy o to, kiedy/gdzie/w jaki sposób dana czynność się wydarzyła.

 

met Luke in April.

She died of pneumonia.

When was Mozart born?

 

Jeśli mówimy o wydarzeniu, które miało miejsce w niesprecyzowanym czasie z przeszłości często użyjemy czasu Present Perfect.

Porównaj:

 

Have you read this book?

- Yes, I have. I read it last summer.

 

Pierwsze pytanie dotyczy niesprecyzowanej przeszłości, stąd użyto w nim czasu Present Perfect. Odpowiedź „Yes, I have” także dotyczy nieokreślonej przeszłości. Jednak dalsza wypowiedź podaje konkretny czas, w jakim czynność (przeczytanie książki) została wykonana (in summer) i dlatego użyto w nim czasu Past Simple.

 

 

OKOLICZNIKI CZASU

 

Okoliczniki czasu charakterystyczne dla czasu Past Simple to:

 

konkretne daty z przeszłości, np.:

 

in September

in 1492

on Monday

 

a także:

 

a week/month... ago – tydzień/miesiąc... temu

last week/year... – w zeszłym tygodniu/roku...

yesterday – wczoraj

the day before yesterday – przedwczoraj