Liczebniki główne

 

Liczebniki główne odpowiadają na pytanie „ile?”. Oto ich podstawowa lista:

 

1  one

2  two

3  three

4  four

5  five

6  six

7  seven

8  eight

9  nine

10 ten

11  eleven

12  twelve

13  thirteen

14  fourteen

15  fifteen

16  sixteen

17  seventeen

18  eighteen

19  nineteen

20  twenty

21  twenty-one

22  twenty-two

23  twenty-three

24  twenty-four

25  twenty-five

26  twenty-six

27  twenty-seven

28  twenty-eight

29  twenty-nine

30  thirty

40

50

60

70

80

90

100

1,000

1,000,000

forty

fifty

sixty

seventy

eighty

ninety

a hundred

a thousand

a million

 

 

ZASADY STOSOWANIA LICZEBNIKÓW

 

 

1.     Pomiędzy dziesiątkami a jednostkami stawiamy zwykle dywiz:

38                             thirty-eight

99                              ninety-nine

 

 

2.     W przypadku „dużych” liczb, przed dziesiątkami i jednostkami stawiamy and:

203         two hundred and three

2,890       two thousand, eight hundred and ninety

 

ale:

4,900       four thousand nine hundred (brak and ponieważ nie ma dziesiątek ani jednostek)

 

 

3.     W pisowni tysiące, miliony itd. oddzielamy przecinkiem:

 

5,900

6,070,000

3,000,000,000

 

4.     Przed hundredthousandmillion w znaczeniu jednej setki, jednego tysiąca lub miliona stawiamy zwykle a. Jeśli jednak liczebnik ten znajduje się w środku liczby, konieczne jest użycie one:

1,000       a thousand

1,000,000   million

 

ale:

5,100       five thousand one hundred

 

 

5.     Liczba mnoga setek, tysięcy, itd. brzmi hundredthousand, bez końcówki s:

3,000       three thousand

200         two hundred

 

Jeśli jednak słów tych używamy w znaczeniu przenośnym, by wskazać na dużą liczbę osób lub przedmiotów, liczba mnoga brzmi hundredsthousands:

 

The dinosaurs died out millions of years ago.

There were hundreds of people at the concert.

 

 

6.     Godziny wyrażamy za pomocą liczebników głównych:

7.00                         seven o’clock

8.20                         twenty past eight

 

7.     Numery telefonów rozbijamy na pojedyncze cyfry. Zero wymawiamy jak literę „o”, a przy podwójnych cyfrach stosujemy wyrażenie double:

758-331-090              seven five eight double three one o nine o

554-002-901              double five four double o two nine o one