Czasowniki modalne can i could

 

CAN

 

Czasownik can służy do wyrażania:

 

1. Umiejętności:

 

can swim quite well.

Can you dance?

She can't read, she's only 4.

 

2. Możliwości:

 

can't go with you, I'm too busy.

Climbing that wall can be dangerous.

 

3. Czynności postrzegania, przy użyciu czasowników see, hear, feel, smell, remember, imagine itp.:

 

Can you see that man over there? He's my father.

Speak a bit louder, please. I can't hear you.

Can you remember our first date?

 

Tego typu zdania tłumaczymy na język polski z pominięciem czasownika can:

 

Widzisz...?

Nie słyszę...

Pamiętasz...?

 

4. Próśb, pytań o pozwolenie, itp.:

 

Can you help me?

Can I borrow your car, Dad?

 

UWAGA! Forma przecząca od czasownika can jest zwykle pisana łącznie: cannot. Najczęściej w zdaniach spotykamy jednak formę skróconą: can't.

 

can't open this window. It's blocked.

 

Pytania z użyciem czasownika modalnego can tworzymy przez szyk przestawny.

 

He can speak Italian.                                        Can he speak Italian?

 

 

COULD

 

Czasownik could wyraża:

 

1. Umiejętność w przeszłości:

 

could read when I was only 3.

She couldn't dance.

 

2. Możliwość w przeszłości:

 

couldn't find the way back home. I was lost.

We could take a plane, but we preferred to go by train.

 

3. Czynności postrzegania w przeszłości, przy użyciu czasowników see, hear, feel, smell, remember, imagine itp.

 

couldn't hear anything suspicious.

could smell something burning.

She could remember the robbery perfectly well, although she was only 4 when it happened.

 

Tego typu zdania tłumaczymy na język polski z pominięciem czasownika could:

 

Nie słyszałem...

Czułem...

Pamiętała...

 

4. Uprzejme prośby, pytania o pozwolenie, itp.:

 

Could I speak to Helen, please?

Could you lend me $10?

 

Przeczenie od czasownika could to could + not = couldn’t.

 

I couldn’t sleep last night.

 

Pytania tworzymy przez szyk przestawny:

 

We could take an earlier train.                  Could we take an earlier train?