Zaimki osobowe

 

ZAIMEK JAKO PODMIOT

 

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

I

we

you

you

he/she/it

they

 

 

Przy użyciu angielskich zamków osobowych musimy pamiętać o następujących zasadach:

 

1. Zaimek I zawsze pisany jest wielką literą.

 

2. Zaimek you to odpowiednik zarówno polskiego tywy, jak i panpani

 

3. Zaimki he i she odnoszą się wyłącznie do osób, natomiast it do rzeczy:

 

Where's the bookIt's on the table. (po polsku: książka – czyli ona)

My carIt's in the garage. (po polsku: samochód – czyli on)

 

Wyjątki dotyczą przedmiotów, z którymi mówca jest emocjonalnie związany (np. własnego psa, kota, czy pojazdu).

 

This is my cat. Her name is Sparky.

 

4. Zaimek they to zarówno oni, jak i one.

 

 

ZAIMEK JAKO DOPEŁNIENIE

 

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

me

us

you

you

him/her/it

them

 

 

Zaimek w funkcji dopełnienia występuje w zdaniu po czasowniku lub przyimku:

 

showed her my picture.

They took us to the museum.

 

Don't look at me like that!

Happy birthday to you!

 

W zdaniu, w którym musimy użyć zaimka po czasowniku to be albo samego zaimka bez czasownika, użyjemy zaimka w funkcji dopełnienia:

 

It was himTo był on.

Who's there? It's me. To ja.