Czas Present Continuous

 

STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCH

 

Zdania twierdzące w czasie Present Continuous tworzymy według następującego wzoru:

 

to be (am/is/are) + czasownik z końcówką -ing

 

Brenda is reading a book at the moment.

I'm watching TV now.

We are going shopping.

 

 

PYTANIA I PRZECZENIA

 

Pytania w czasie Present Continuous tworzymy, stosując szyk przestawny, czyli odwrócenie kolejności wyrazów w zdaniu:

 

am working now. Am I working now?

Paula is listening to the radio. Is Paula listening to the radio?

 

 

Przeczenia są tworzone przez dodanie partykuły not do odmienionego przez osoby czasownika to be. W mowie potocznej zamiast pełnych form stosujemy skróty:

 

I am not = I'm not

he/she/it is not = he/she/it isn't

you/we/they are not = you/we/they aren't

 

Mike isn't reading. He's already fallen asleep.

We aren't going anywhere tonight.

 

ZASTOSOWANIE

 

 

Czas Present Continuous służy do wyrażania czynności, które mają miejsce w momencie mówienia, teraz, dzisiaj:

 

Steve is having a bath at the moment.

Look! Ann and Peter are talking to the man we saw yesterday.

It's raining.

 

 

OKOLICZNIKI CZASU

 

 

Okoliczniki czasu najczęściej spotykane w czasie Present Continuous to:

 

now – teraz

at the moment – w tej chwili

at present – obecnie

today – dzisiaj