Przedimek nieokreślony a/an

 

 

Przedimek nieokreślony występuje w dwóch formach: a an. Formę a postawimy przed rzeczownikiem lub wyrażeniem rzeczownikowym zaczynającym się od spółgłoski:

 

I'm a teacher.

He’s bought a sports car.

 

Przedimek nieokreślony an postawimy przed rzeczownikiem lub wyrażeniem rzeczownikowym zaczynającym się od samogłoski:

 

She's an engineer.

We live in an old house.

 

Istotne jest jak wymawiamy, a nie jak piszemy dane słowo i dlatego powiemy:

 

An uncle of mine came to visit me last weekend. [a] – samogłoska

ale:

Is there a university here? [j] – spółgłoska

 

Podobnie:

 

There is an Englishman waiting for you, Mr Benton. [i] – samogłoska

ale:

A eucalyptus tree grows in front of my house. [j] – spółgłoska

 

Należy także uważać na użycie a/an przed głoską h, ponieważ w języku angielskim istnieje tzw. h nieme, które jest niewymawiane. Słowo zaczynające się na h nieme, w rzeczywistości zaczyna się (w wymowie) od samogłoski i dlatego konieczne jest użycie przedimka an:

 

Powiemy więc:

 

an hour

an honest man

an heir to the throne

 

ale w pozostałych przypadkach:

 

a hotel

a horrible accident

a humorous story