Czas Future Simple

 

 

STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCH

 

Zdania twierdzące w czasie Future Simple tworzymy według następującego wzoru:

 

will + czasownik właściwy

 

Najczęściej spotykamy formę skróconą czasownika posiłkowego will:

 

I will = I'll                                                 we will = we'll

you will = you'll                                                    you will = you'll

he will = he'll                                        they will = they'll

she will = she'll

it will = it'll

 

It'll be sunny tomorrow.

I'll help you.

We'll wait for the results and then decide what to do next.

 

 

PYTANIA I PRZECZENIA

 

Pytania w czasie Future Simple tworzymy, stosując szyk przestawny, czyli odwrócenie kolejności wyrazów w zdaniu.

 

1    2    3                                                                        2     1     3                                                 

will go to school tomorrow.                                Will you go to school tomorrow?

 

 

  1       2       3                                                                2      1        3

Macy will know the answer.                                  Will Macy know the answer?

   

Przeczenia powstają przez dodanie partykuły not do czasownika posiłkowego will.

 

will + not = won't

 

won't go to school tomorrow.

Macy won't know the answer.

 

 

ZASTOSOWANIE

 

Czas Future Simple służy do wyrażania decyzji podjętych w chwili mówienia:

 

You know what? We'll order a pizza!

I guess she won't come to my party.

 

UWAGA! Jeśli jest mowa o decyzji podjętej wcześniej, użyjemy konstrukcji be going to:

 

I'm going to order a pizza for dinner tonight.

 

 

OKOLICZNIKI CZASU

 

 W czasie Future Simple spotykamy wszelkie okoliczniki odnoszące się do czasu przyszłego, np.

next week

on Friday

tonight

tomorrow, itp.