Stopniowanie przymiotników

 

Przymiotniki angielskie stopniujemy na dwa sposoby – zasada stopniowania zależy od długości przymiotnika.

 

STOPNIOWANIE PRZEZ DODANIE KOŃCÓWKI

 

Stopień wyższy tworzymy przez dodanie do przymiotnika końcówki -er; stopień najwyższy – przez dodanie końcówki -est.

W ten sposób stopniujemy:

 

1. Wszystkie przymiotniki jednosylabowe, z wyjątkiem zakończonych na -ed:

 

large – larger (the) largest                           My house is larger than yours.

cheap – cheaper (the) cheapest             It's the cheapest book I've ever bought.

small – smaller (the) smallest                   Her dog is smaller than your cat.                              

 

2. Przymiotniki dwusylabowe zakończone na spółgłoskę + -y:

 

happy – happier (the) happiest               He's the happiest man in the world.

dirty – dirtier (the) dirtiest                        The floor is dirtier than it was yesterday.

funny – funnier (the) funniest                  That's the funniest film I've ever seen.

 

 

STOPNIOWANIE OPISOWE

 

Stopień wyższy tworzymy przez postawienie more przed przymiotnikiem, a stopień najwyższy – przez dodanie (the) most.

W ten sposób stopniujemy:

 

1. Wszystkie przymiotniki dwu- i więcej sylabowe, z wyjątkiem opisanych powyżej:

 

interesting – more interesting (the) most interesting                                   This book is more interesting.

famous – more famous (the) most famous                                            He's the most famous actor here.

careful – more careful (the) most careful                                               Be more careful!

 

2. Przymiotniki jednosylabowe zakończone na -ed:

 

pleased – more pleased (the) most pleased                                        She was more pleased than Matt.

 

 

NARROWER czy MORE NARROW?

 

Pewna grupa przymiotników może tworzyć stopień wyższy i najwyższy na oba opisane wyżej sposoby. Należą do nich:

 

clever – mądry

common – powszechny

cruel – okrutny   

gentle – łagodny   

handsome – przystojny

narrow – wąski   

pleasant – miły, przyjemny   

polite – grzeczny, uprzejmy   

quiet – cichy  

simple – prosty   

stupid – głupi  

 

It was the simplest/the most simple exam I've ever taken.

She's politer/more polite than any other girl in our class.

Brian is the handsomest/the most handsome guy I've ever met.

 

 

STOPNIOWANIE NIEREGULARNE

 

 Niektóre przymiotniki tworzą stopień wyższy i najwyższy w sposób nieregularny:

 

bad – worse – (the) worst

good – better – (the) best

 

ZASADY PISOWNI

 

Przy dodawaniu końcówki –er i –est konieczne jest niekiedy wprowadzenie drobnych zmian w pisowni przymiotnika:

 

1.     Podwojenie spółgłoski

W przypadku przymiotników jednosylabowych, zawierających jedną krótką samogłoskę i zakończonych pojedynczą spółgłoską, podwajamy końcową spółgłoskę:

 

big – bigger – (the) biggest

fat – fatter – (the) fattest

 

ale:

weak – weaker – (the) weakest                      (długa samogłoska)

fast – faster – (the) fastest                                (dwie spółgłoski na końcu)

 

2.     Zamiana –y na –i

Jeśli przymiotnik zakończony jest na –y, końcową samogłoskę zamieniamy na –i:

 

dirty – dirtier – (the) dirtiest

happy – happier – (the) happiest