Pytania

 

TWORZENIE PYTAŃ

 

Pytania w języku angielskim tworzymy przez inwersję, czyli szyk przestawny. Wyjątkiem są pytania o podmiot.

 

Dwa czasy – Present Simple i Past Simple – wymagają użycia operatora:

 

Present Simple – operatora do/does

 

John lives in Dublin.       Does John live in Dublin?

They speak Russian.        Do they speak Russian?

 

Past Simple – operatora did

 

went to school here.     Did you go to school here?

Amy had an accident.     Did Amy have an accident?

 

W pozostałych czasach gramatycznych oraz innych konstrukcjach wystarczy sam szyk przestawny – przesunięcie czasownika posiłkowego (lub czasownika głównego is/have):

 

 1   2   3                             2  1    3

Pat is American.         Is Pat American?

 

 

czasownik to be

She's 59.

How old is she?

czasownik to have

We've got two cars.

Have you got two cars? LUB: Do you have two cars?

Present Continuous

She's watching TV.

Is she watching TV?

Present Perfect

have been to Paris before.

Have you been to Paris before?

be going to

They're going to leave soon.

When are they going to leave?

Future Simple

I'll help you.

Will you help me?

czasowniki modalne

can play the guitar.

Can you play the guitar?

 

She should buy a new washing machine.

What should she buy?

 

 

PRZYIMKI W PYTANIACH

 

Spójrz na poniższy przykład polski:

 

Poszłam do kina z Markiem.

 

Jeśli zapytamy o podkreśloną część zdania, pytanie będzie wyglądało następująco:

 

Z kim poszłaś do kina?

 

Przyimek stojący przed częścią zdania, o którą pytaliśmy („z”), „zawędrował” na początek zdania.

W języku angielskim przyimek zostaje na swoim miejscu!

 

I dlatego zapytamy:

 

I went to the cinema with Mark.  Who did you go to the cinema with?

                                             ↑_________________________________↑

 

Oto inne przykłady:

 

I spent the money on CDs.            What did you spend the money on?

She comes from Sweden.               Where does she come from?

We are waiting for Douglas.      Who are you waiting for?

 

 

RODZAJE PYTAŃ

 

Istnieją dwa rodzaje pytań:

 

1.     Pytania, na które wystarczy odpowiedzieć „tak” lub „nie” (to tak zwane yes-no questions):

 

Do you know her?                              Yes, I do.

Is this report long enough?         No, I’m afraid not.

 

W języku polskim takie pytania zaczynają się zwykle od partykuły „czy”, w angielskim wystarczy sam szyk przestawny.

 

2.     Pytania zaczynające się od zaimka. Ponieważ większość angielskich zaimków pytających zaczyna się od liter wh-, takie pytania nazywane są często wh-questions. Tego typu pytania wymagają udzielenia konkretnej odpowiedzi.

 

What’s her name?                                                                Jane Stevens.

Why didn’t you come to the party?                          Because I was too tired.

 

PRZYSŁÓWKI PYTAJĄCE

 

who

kto

Who is your best friend?

what

co, jaki

What were you doing yesterday at seven?

where

gdzie, dokąd

Where did you go last weekend?

when

kiedy

When was your wedding?

why

dlaczego

Why don’t you ask her?

which

który

Which book did you like more?

whose

czyj

Whose bike is that?

how

jak

How did they get here?

how much

Ile

(rzecz. niepoliczalne)

How much did you pay?

how many

ile

(rzecz. policzalne)

How many people are there in your factory?