Liczba mnoga rzeczowników

 

Liczbę mnogą rzeczowników angielskich w większości przypadków tworzymy przez dodanie do rzeczownika końcówki -s:

 

dog – dogs

finger – fingers

boy – boys

 

W niektórych przypadkach obowiązują drobne zmiany w pisowni:

 

1. Do rzeczowników zakończonych na -s, -ss, -x, -sh, -ch aby ułatwić wymowę dodajemy końcówkę -es:

 

-s      bus – buses

-ss     class – classes

-x      box – boxes

-sh     bush – bushes

-ch     match – matches

 

2. Do większości rzeczowników zakończonych na -także dodajemy końcówkę -es:

 

potato – potatoes

tomato – tomatoes

 

ale:          radio – radios

                  photo – photos

   

 

3. W rzeczownikach zakończonych na spółgłoskę + -y, końcowe -y ulega zamianie na -ies:

 

diary – diaries           

baby – babies

 

 

Niektóre rzeczowniki angielskie tworzą liczbę mnogą w sposób całkowicie nieregularny:

 

child – children

man – men

woman – women

person – people

foot – feet

tooth – teeth