Przymiotniki dzierżawcze

 

Przymiotniki dzierżawcze określają przynależność rzeczy i osób i są zawsze stosowane przed rzeczownikiem. Użycie przymiotnika dzierżawczego bez rzeczownika jest nieprawidłowe.

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

my

our

your

your

her/his/its

their

 

 

This is my new car.

Where's your luggage?

Her children are still at school.

Our company exports cutting tools to many European countries.