Stopniowanie przysłówków

 

 

Stopniowaniu podlegają tylko przysłówki sposobu oraz pojedyncze przysłówki czasu (np. soon – sooner/soonest), miejsca (near – nearer/nearest), częstotliwości (often – more often/most often)

W języku angielskim istnieją dwa sposoby tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przysłówków:

 

STOPNIOWANIE PRZEZ DODANIE KOŃCÓWKI

 

Przysłówki stopniujemy przez dodanie do końcówki -er w stopniu wyższym oraz -est w stopniu najwyższym.

W ten sposób stopniujemy wszystkie przysłówki jednosylabowe:

 

hard – harder (the) hardest                       She works harder than me.

fast – faster (the) fastest                               Dan ran faster than Steve.

 

 

STOPNIOWANIE OPISOWE

 

Stopień wyższy tworzymy przez postawienie more przed przysłówkiem, a stopień najwyższy – przez dodanie (the) most. W ten sposób stopniujemy wszystkie przysłówki dwu- i więcej sylabowe:

 

quickly – more quickly (the) most quickly  

How can I most quickly send you the photos?

likely – more likely (the) most likely        

She's more likely to arrive in the morning.

 

 

STOPNIOWANIE NIEREGULARNE

 

 Niektóre przysłówki tworzą stopień wyższy w sposób nieregularny:

 

badly – worse (the) worst

well – better (the) best

much – more (the) most

 

It was the worst day in my life.