Forma be going to

 

 

STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCH

 

Zdania twierdzące z konstrukcją be going to tworzymy według następującego wzoru:

 

to be + going to + właściwy czasownik

 

Czasownik to be należy odmienić przez osoby, forma going to oraz właściwy czasownik pozostają niezmienione.

 

I'm going to spend the holiday at the seaside.

She's going to leave Dublin next week.

 

 

PYTANIA I PRZECZENIA

 

Pytania dla konstrukcji be going to tworzymy za pomocą szyku przestawnego, czyli odwrócenia kolejności wyrazów w zdaniu. 

 

I am going to read that book.                                      Are you going to read that book?

Sam is going to help me.                                                   Is Sam going to help me?

 

 

Przeczenia tworzymy przez dodanie partykuły not do czasownika to be:

 

I'm not going to spend the weekend at home.

They aren’t going to listen to your explanations.

She isn’t going to visit her parents this week.

 

 

 

ZASTOSOWANIE

 

Konstrukcja be going to służy do wyrażania zamierzonych czynności przyszłych.

 

I'm going to ... zamierzam...

 

I'm going to be a policewoman when I grow up.

Is she going to open the presents here?