Tworzenie przysłówków

 

PRZYSŁÓWKI Z KOŃCÓWKĄ -LY

 

Większość przysłówków tworzymy dodając do przymiotnika końcówkę -ly:

 

sad – sadly

bad – badly

regular – regularly

 

Dodanie końcówki wymaga niekiedy dokonania drobnych zmian w pisowni. Oto podstawowe zasady:

 

1. Po spółgłosce końcowe -y przechodzi w -ily:

 

happy – happily

easy – easily

hungry – hungrily

 

2. Końcowe -e  zanika po spółgłosce l:

 

probable – probably

sensible – sensibly

horrible – horribly

 

oraz w przysłówkach:

 

true  truly

whole  wholly

 

W pozostałych przypadkach końcowe -e nie ulega zanikowi:

 

nice  nicely

fine  finely

 

3. Przymiotniki zakończone na -ic tworzą przysłówek przez dodanie końcówki -ically:

 

dramatic  dramatically

fantastic  fantastically

 

 

PRZYMIOTNIKI ZAKOŃCZONE NA -LY

 

Jeżeli przymiotnik zakończony jest na -ly, nie dodajemy kolejnej takiej samej końcówki. Przysłówki wyrażamy wówczas innym słowem albo w sposób opisowy:

 

friendly – in a friendly way/manner

silly – in a silly way