Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

 

RZECZOWNIKI POLICZALNE

 

Rzeczowniki policzalne to takie, które mają zarówno liczbę pojedynczą, jak i mnogą.

 

cat – cats

house – houses

 

Możemy używać przed nimi liczebników precyzujących ilość:

 

two cats

ten houses

 

oraz przedimka nieokreślonego a/an:

 

a house

an orange

 

RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE

 

Rzeczowniki niepoliczalne określają rzeczy, których nie można policzyć. Zaliczamy do nich:

 

1. Rzeczowniki abstrakcyjne

np. love, hate, music, freedom, biology, time

 

2. Substancje, płyny i materiały

np. gold, water, soap, powder, coffee, sugar

 

3. Wyjątki

np. information, advice, news, hair, furniture, money, homework

 

Dla rzeczowników niepoliczalnych obowiązują następujące zasady gramatyczne:

 

1. Nie używamy ich w liczbie mnogiej, bo takiej nie posiadają, a czasownik, który po nich nastąpi będzie zawsze w liczbie pojedynczej:

 

Her hair was completely wet.

The money is in the bank.

 

2. Nie można użyć przed nimi przedimka a/an; jeśli chcemy określić niesprecyzowaną ilość, użyjemy someany lub much:

 

There isn't much furniture in this room.

I don't have any money.

 

3. Nie mogą być poprzedzone liczebnikiem, dokładną ilość precyzujemy, podając wagę, objętość itp.:

 

a loaf of bread

two kilos of sugar

a piece of advice

a glass of wine

20 litres of petrol

 

W niektórych przypadkach (np. rzeczowniki oznaczające napoje), wyrażenie oznaczające ilość może wystąpić w zdaniu jedynie domyślnie:

 

A coffee for me. = A cup of coffee for me.

We had e good wine for dinner. = We had a bottle of good wine for dinner.