Konstrukcja there is/there are

 

UŻYCIE

 

Konstrukcja there is/there are wprowadza do zdania nową informację o tym, co się znajduje/istnieje w danym miejscu lub czasie:

 

There is a big table in our kitchen.

There are 13 girls and 12 boys in my class.

Once upon a time there was a princess.

 

Wyrażenie rzeczownikowe, które następuje po konstrukcji there is/there are nie może być poprzedzone przedimkiem określonym the, a jedynie przedimkiem nieokreślonym a/an lub określeniem ilości:

 

There's computer on my desk.

There are some books on the shelf.

 

Rzeczownik z przedimkiem określonym the odnosi się informacji już znanej i zwykle pojawia się w zdaniu w funkcji podmiotu:

 

The computer is on my desk.

The books are on the shelf.

 

 

FORMA

 

Konstrukcji there is używamy z wyrażeniem rzeczownikowym w liczbie pojedynczej, natomiast there are – w liczbie mnogiej.

 

Pytania do konstrukcji there is/there are tworzymy przez szyk przestawny:

 

Is there a window in this room?

How many people are there in the picture?

 

Przeczenie tworzymy przez dodanie not do czasownika is/are:

 

There wasn’t a supermarket in our town 20 years ago.

There aren't any chairs in our house. We sit on cushions on the floor.

 

Konstrukcja there is/there are może być stosowana w każdym z czasów prostych:

 

Simple Present:                                    Is there a book on how to use Facebook?

Simple Past:                         There weren’t any apples left.

Simple Future:                    Will there be any concert afterwards?

Present Perfect:                                   There has been a misunderstanding.