Przedimek określony the

 

Przedimek określony ma tylko jedną formę the i może występować przed wszystkimi rzeczownikami, zarówno policzalnymi, jak i niepoliczalnymi, w liczbie pojedynczej oraz mnogiej.

A oto sytuacje, w których użyjemy przedimka the:

 

1. WIADOMO O CZYM/KIM JEST MOWA

 

Przedimka the użyjemy w sytuacji, w której wiadomo, o czym/kim jest mowa:

 

I bought a dress yesterday. („a dress” to nowa informacja, więc użyto przedimka nieokreślonego a)

ale:

 

The dress is long, red and it has wide sleeves. (W tym zdaniu wiemy już, o jakiej sukience jest mowa – tę informację uzyskaliśmy w poprzednim zdaniu, wobec czego użyjemy przedimka określonego the)

 

Podobnie:

 

I saw a strange-looking car turn into Union Street. Then the car pulled up in front of Mrs Stevenson's house. (Kiedy zaczynamy opisywać sytuację, po raz pierwszy wspominamy o obserwowanym samochodzie – to nowa informacja, stąd przedimek nieokreślony a; w drugim zdaniu wiadomo już, o jakim samochodzie mowa i dlatego użyto tu przedimka the)

 

 

2. RZECZ/OSOBA JEDYNA W SWOIM RODZAJU

 

Przedimek określony the stawiamy przed rzeczownikami, które oznaczają coś jedynego (w ogóle lub w danym miejscu) lub jedynego w swoim rodzaju.

 

Powiemy:

 

the Sun               ponieważ Słońce jest tylko jedno w naszej Galaktyce

the station       jeśli w mieście jest tylko jeden dworzec kolejowy

the capital       ponieważ w kraju jest jedna stolica

 

 

3. INSTRUMENTY MUZYCZNE I SYSTEMY TECHNICZNE

 

Przedimek the stawiamy przed nazwami instrumentów muzycznych:

 

Do you play the piano?

I can't play the flute.

 

A także przed nazwami urządzeń i systemów, np:

 

She's talking on the phone.

How often do you listen to the radio?

I often use the Internet at work.

 

ale:

 

I rarely watch TV.

 

 

4. THE CINEMA, THE THEATRE, THE COUNTRY(SIDE), THE GROUND

 

Następujące wyrażenia wymagają użycia przedimka określonego the:

 

 

go to the cinema                                Let's go to the cinema tonight.

go to the theatre                               I never go to the theatre.

in the sky                                                 Can you see that plane high up in the sky?

the sea                                                      We went swimming in the sea.

in the country(side)                          I decided to spend my holiday in the country, far from people and their cars.

the environment                               Not enough has been done to protect the environment from pollution

                                                                      and destruction.                                                                       

 

 

5. STOPIEŃ NAJWYŻSZY

 

Przymiotniki i przysłówki w stopniu najwyższym zwykle wymagają użycia przedimka the:

 

She's the best student in our class.

It was the most expensive dress in the whole shop.

 

Jeśli jednak stoi przed nimi przymiotnik dzierżawczy my/your/his etc., przedimka the nie używamy:

 

He's her best friend.

That's my most expensive dress.

 

 

6. LICZEBNIKI PORZĄDKOWE

 

Przedimek the stawiamy przed liczebnikami porządkowymi, o ile nie są one poprzedzone przymiotnikiem dzierżawczym:

 

I live on the second floor.

Amy is in the fifth grade.

 

ale:

Lucy is my third child.