Zasady pisowni czasowników z końcówką –ed

 

1. W czasownikach jednosylabowych, zawierających krótką samogłoskę (wyrażoną zwykle w pisowni jedną literą) i zakończonych na pojedynczą spółgłoskę podwajamy końcową spółgłoskę:

 

pat  patted

fit  fitted

 

ale:

cheat  cheated (nie podwajamy końcowej spółgłoski, ponieważ samogłoska jest długa, a nie krótka)

list  listed (nie podwajamy końcowej spółgłoski, ponieważ na końcu czasownika stoją dwie spółgłoski)  

 

 

2. W czasownikach dłuższych, jeśli ostatnia sylaba jest akcentowana i kończy się pojedynczą spółgłoską – również podwajamy ostatnią spółgłoskę:

 

refer  referred

admit  admitted

 

ale:

open  opened (nie podwajamy końcowej spółgłoski, ponieważ akcent pada na pierwszą sylabę, a nie na ostatnią)

 

3. W czasownikach dwu- i więcej sylabowych zakończonych na -l (jeśli poprzedza je krótka samogłoska) podwajamy końcowe -l:

 

cancel  cancelled

travel  travelled

 

ale:

reveal  revealed (nie podwajamy końcowego -l ponieważ stojąca przed nim samogłoska jest długa, a nie krótka)

 

W amerykańskim angielskim powyższej reguły nie stosuje się. Amerykanie napiszą traveled

 

4. Jeśli czasownik zakończony jest na -e, dodajemy samo -d:

 

admire  admired

invite – invited

 

5. W czasownikach zakończonych na spółgłoskę + y, końcowe -y przechodzi w i:

 

cry cried

fry  fried

 

Jeżeli przed -y mamy samogłoskę, nic się nie zmienia:

 

play  played